Lovpligtig information

Lovpligtig information fra balletskolen


Trivselsundersøgelse
(Undervisningsmiljøvurdering/UMV 2016)
Balletskolen har lavet undersøgelse af eleverne med fokus på sundhed og trivsel. Trivselsmålingen gennemføres på baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 
Læs intro til resultaterne her...
Skema til trivselsundersøgelse
Resulater: 
Trivsel 0.-4. klasse
Trivsel 5.-9. klasse

Antimobbestrategi oktober 2017 - (i process)

Referat fra generalforsamling den 19. september 2017
  
Referat fra generalforsamling den 15. august 2017 

Elevrådet 
Dagsorden til elevrådsmøde 20.11.17
Dagsorden Elevråd 30. okt 2017

Balletskolen fungerer under Friskoleloven.
Se den her

Karaktergennemsnit 16/17

Balletskolens tilsynsførende er Knud Stentz-Olesen

Beredskabsplan Balletskolen
Se den her

Omsorgsplan for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense  
Se den her

Læs mere om undervisning, emner og faglighed under Læseskolen

Slutmål for undervisningen

Læseskolen

UNDERVISNING, EMNER, FAGLIGHED

2017


Tilsynserklæring 2016/2017

Generalforsamling 2017
Generalforsamling blev afholdt den 19. september.

2016


Årsrapport 2016

Opfølgnings- og evalueringsplan 2016


Karaktergennemsnit 2015/2016


Elevråd
Indkaldelse til elevrådsmøde 2016

Referat elevrådsmøde 2016

Indkaldelse til generalforsamling.

Generalforsamling 2016
Generalforsamling blev afholdt den 20. september.

Forretningsorden fra Skolebestyrelsen
Læs her... 

Gældende vedtægter for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense
Læs her...

Evaluering på skoledelen
Se mere her...

Evalueringsform
På Balletskolen arbejder vi med styrkehjulet som evalueringsform. Det tager sit udgangspunkt i Positiv psykologi og baserer sig på den amerikanske psykolog Martin Seligmans ide om, at menneskets psykiske sundhed og trivsel er en afgørende faktor for at kunne lære. Helle Fiskers arbejde med Martin Seligmans teorier om, hvordan positiv psykologi og brugen af styrkehjulet kan bidrage positivt til elevers læring, er grundstenen i vores arbejde med positive psykologi og styrkehjulet som evalueringsform. 
Læs her...

Inklusion
På Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er inklusion at se muligheder i stedet for begrænsninger.
Læs her...


Trivselsundersøgelse
(Undervisningsmiljøvurdering/UMV 2016)
Balletskolen har gennemført den årlige sundhedsprofilundersøgelse af eleverne med fokus på sundhed og trivsel. Trivselsmålingen gennemføres på baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Læs intro til resultaterne her...
Trivsel 0.-4. klasse
Trivsel 5.-9. klasse

Det rummelige arbejdsmarked

Status og planlægning for det rummelige arbejdsmarked marts 2016
Hent som pdf her

Tilsynserklæring 2016
Hent som pdf her