Lovpligtig information

Lovpligtig information fra balletskolen


Gældende vedtægter for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense
Læs her...

Forretningsorden fra Skolebestyrelsen
Læs her... 

Læs om bestyrelsen her - inkl. referater fra bestyrelsens møder

Trivselsundersøgelse
(Undervisningsmiljøvurdering/UMV 2016)
Balletskolen har lavet undersøgelse af eleverne med fokus på sundhed og trivsel. Trivselsmålingen gennemføres på baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 
Læs intro til resultaterne her...
Skema til trivselsundersøgelse
Resulater: 
Trivsel 0.-4. klasse
Trivsel 5.-9. klasse
Trivelsesundersøgelse er planlagt til igen at foretages oktober 2018

Antimobbestrategi opdateret 2018 - se den her

Elevrådet 
Referat fra elevrådsmødet 20.11.17
Referat fra elevrådsmøde 13.11.17
Dagsorden til elevrådsmøde 20.11.17
Dagsorden Elevråd 30. okt 2017

Balletskolen fungerer under Friskoleloven.
Se den her

Karaktergennemsnit 16/17

Balletskolens tilsynsførende er Knud Stentz-Olesen


Beredskabsplan Balletskolen
Se den her

Omsorgsplan for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense  
Se den her

Læs mere om undervisning, emner og faglighed under Læseskolen

Slutmål for undervisningen

Læseskolen

UNDERVISNING, EMNER, FAGLIGHED

 2018

Tilsynserklæring 2018

Generalforsamling afholdes i 2018 den 18. september. Se indkaldelsen her

 2017


Årsrapport 2017

Tilsynserklæring 2016/2017

Generalforsamling 2017
Generalforsamling blev afholdt den 19. september. - se referater fra bestyrelsens møder under Bestyrelse

2016

 

 

Seneste nyheder