Lovpligtig information

Lovpligtig information fra balletskolen


Gældende vedtægter for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense
Læs her...

Forretningsorden fra Skolebestyrelsen
Læs her... 

Læs om bestyrelsen her - inkl. referater fra bestyrelsens møder

Trivselsundersøgelse
(Undervisningsmiljøvurdering/UMV 2016)
Balletskolen har lavet undersøgelse af eleverne med fokus på sundhed og trivsel. Trivselsmålingen gennemføres på baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 
Læs intro til resultaterne her...
Skema til trivselsundersøgelse
Resulater: 
Trivsel 0.-4. klasse
Trivsel 5.-9. klasse
Trivelsesundersøgelse er planlagt til igen at foretages forår 2019

Antimobbestrategi opdateret 2018 - se den her

Elevrådet 
Referat fra elevrådsmødet 20.11.17
Referat fra elevrådsmøde 13.11.17
Dagsorden til elevrådsmøde 20.11.17
Dagsorden Elevråd 30. okt 2017

Balletskolen fungerer under Friskoleloven.
Se den her

Karaktergennemsnit 16/17

Balletskolens tilsynsførende er Knud Stentz-Olesen

Beredskabsplan Balletskolen
Se den her

Omsorgsplan for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense  
Se den her

Læs mere om undervisning, emner og faglighed under Læseskolen

Slutmål for undervisningen

Læseskolen

UNDERVISNING, EMNER, FAGLIGHED

2018

Opfølgnings og evalueringsplan 

Tilsynserklæring 2018

Generalforsamling blev  i 2018 afholdt den 18. september. 

Referat fra generalforsamling 18.9.18 - se her

Se bestyrelsessammensætning her.

Referat fra forældremødet den 11.9.18  

2017

2016

 

Seneste nyheder