Regler og retningslinjer

Lidt af hvert - rettesnor fra hverdagen på Balletskolen

Når man som elev – og forælder – møder på Balletskolen, vil der naturligvis være mange informationer. For at gøre det mere overskueligt at huske, i hvert fald nogle af dem, har vi her forsøgt at samle en håndfuld regler, som er vigtige i vores daglige skoleliv.

HÅR
Alle piger skal have opsat hår - hver dag! Det skal de, fordi det i danseundervisningen er meget vigtigt, at danselæreren kan se elevens nakke og ryggens linjer, for bedst muligt at kunne guide og rette bevægelser. 

Håret skal også være opsat i Læseskole-tiden. Det er til dels, fordi vi således næsten undgår lus - og ihvertfald den helt store luse-epedimi. Det er også, fordi vi som skole gerne vil sende et signal om en vis disciplin, en åbenhed og undervisningsparathed, som signaleres af et åbent ansigt. Det er således heller ikke tilladt at bære hue eller hat i undervisningen. 

Pigernes hår skal altså være opsat hver dag. I Gartneriet skal det være opsat i stram knold, når eleverne møder, og det skal forblive i knold i Læseskolen. Ingen pynt i håret.
Fra 3. klasse skal håret være opsat i knold til både ballet og moderne dans. Se også detaljer omkring dresscode.

KOST OG DRIKKEVARER
BALLETSKOLENS KOSTPOLITIK - OPDATERET 2018

Madpakke og drikkedunk
Balletskolen læner sig op ad Fødevarestyrelsens kostanbefalinger til aktive børn og unge.

Læs mere i Fødevarestyrelsens folder: 
Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise?

Derfor er vores holdning:
Elever, der danser og rører sig meget i løbet af dagen, skal have rigeligt af god, sund mad med i madpakken. Det er brændstof til hele skoledagen. Kroppen restituerer bedre og musklerne opbygges, når kroppen får god og sund næring. Det er med til at skabe stærke og sunde dansere.

I madpakken kan der fx være: rugbrød, groft brød, sundt pålæg, grønt og frugt. Som mellemmåltid kan eleverne fx medbringe syrnede mælkeprodukter, müslibar, groft knækbrød, neutrale nødder, tørret frugt samt frugt- eller grøntsagssmoothies.

Skolen har nulsukkerpolitik. Alle elever skal hver dag medbringe en drikkedunk med vand. Elever har mulighed for at tilkøbe mælk (ikke kakaomælk) via http://www.skolemaelk.dk/

Se også under Kostpolitik

Se også Fødseldage

DRESSCODE
Det Kongelige Teater Balletskolen Odense har en dressecode. Den retter sig naturligt nok hovedsageligt mod ballet- og dansetimerne. I Læseskolen er der ikke decideret dresscode, men af hensyn til eleverne selv og de voksne de omgås i skoletiden, er der nogle retningslinjer, vi beder eleverne overholde. 
Se den detaljerede beskrivelse her for både dansesale og Læseskole: Dresscode

Mobiltelefoner og skærm
Mobiltelefoner er en stor del af børns og unges hverdag, og der kan være mange gode samværsmuligheder i at bruge sin mobil. Men på Balletskolen ønsker vi, at børn omgås hinanden, leger, taler sammen og er åbne over for skolens liv. Derfor SKAL mobiltelefonen være slukket i skoletiden, og den SKAL ligge i skoletasken. En elev må naturligvis bede om lov til at bruge sin mobil i undervisningssammenhænge og få lov hertil. Det er også tilladt at spille musik i frikvartererne, men kun på klassens fælles anlæg, således at musikken bliver et fællesskab. Herefter skal telefonen igen slukkes. Sker dette ikke, inddrages telefonen af læreren, og eleven kan hente den på skolens kontor, når dagens undervisning er færdig.
Ligeledes skal medbragte computere og tablets være til brug i timerne og evt. til klassens fælles musik, men det er ikke tilladt at benytte skærm til spil og film i frikvartererne. Hvis forældre eller andre har brug for at kontakte et barn, kan der altid ringes til skolen. Venter et barn en vigtig opringning, kan det også lade sig gøre, men aldrig uden en forudgående aftale med læreren.

Ingen elever må forlade skolen i skoletiden
Når en elev er mødt, har skolen ansvar for eleven i alle skoletimer. Derfor må elever ikke forlade skolens område i skoletiden. Hvis en elev skal til læge, tandlæge eller lign., skal forældrene altid give skolen besked herom. Der gives ikke tilladelse til at forlade skolen for at købe mad – heller ikke hvis madpakken er glemt. Hvis et barn ikke har husket madpakken – eller ikke har fået nok mad med – kan han eller hun altid få en portion havregryn i køkkenet.

Sociale medier
Hvornår et barn får lov at bruge de sociale medier som fx facebook, instagram og twitter er helt og holdent op til forældrene. Men vi anbefaler på det kraftigste, at forældre er venner med deres børn, således at de kan følge med i, hvad der sker på disse medier. Ting, der foregår på facebook, er ikke et skoleanliggende, så vi opfordrer forældre til at lære deres børn at udvise omtanke og respekt, når de sociale medier benyttes. Elever må ikke fotografere hinanden på Balletskolen uden andres accept, og alle billeder, der er taget på skolen er taget på privat grund, og må derfor ikke offentliggøres. Det, synes vi, er en vigtig forudsætning for, at alle børn føler sig trygge på skolen.

Forestillinger
Når Balletskolen afholder forestillinger og sender elever af sted på optrædener, er det væsentligt, at de fremstår præsentable. Under forestillinger bæres ikke neglelak, smykker eller hårpynt, som ikke er en del af et kostume, og drastiske forandringer på frisure og hårfarve kan desværre medføre, at eleven ikke får lov til at optræde. Fritagelse for ekstratræninger og specielle aftaler vedrørende såvel Balletskolens forestillinger som forestillinger og optrædener uden for skolens regi, beror altid på en særlig aftale mellem forældre og skolens ledelse. Lærere kan ikke give fri, aftalerne træffes fra gang til gang, og beslutninger kan ikke danne præcedens.

Al daglig kommunikation fra skolen til hjemmet foregår på edulife.dk, alle forældre har fået log-ind. Det er meget vigtigt, at forældre og elever holder sig orienterede om arrangementer, ændringer, ekstratræninger, afleveringer osv.. Hver fredag er der fredagsbrev om ugen der gik, fremtidige arrangementer, ting, der skal medbringes osv.

Ophold på skolen efter endt undervisning.
Som udgangspunkt er ophold på skolen efter endt undervisning, kun for de elever der er tilmeldt SFO. Er man tilmeldt AMOK fritid og / eller har svært ved at nå hjem inden man skal til fritidsundervisning, kan man lave en aftale med Inge Fjord.
Hvis man har en aftale om ophold efter skoletid kan dette foregå to steder på Balletskolen i Glasburet og 5./6. klasse. Alternativt kan man sidde i "Piruetten".
Ophold i Glasburet er for at spise.
Ophold i 5./6. klasse er til lektielæsning. Der skal derfor selvsagt være ro, så det er muligt at lave lektier. Musik høres i høretelefoner. Brug af mobiler og tablets foregår også med høretelefoner.

I forbindelse med ophold på skolen efter skoletid, kan der ikke trækkes på skolens / SFO'ens personale.
Glasburet og 5./6. klasse kan bruges frem til kl.16.45 og begge lokaler skal naturligvis efterlades i ordentlig stand.
Har elever andre aftaler, der ligger uden for skolens eller AMOK Fritids regi, kan de ikke opholde sig på skolen. Elever fra andre skoler kan selvsagt heller ikke på noget tidspunkt opholde sig på skolens område. 

Disse regler og rammer kan synes ufleksible, men skolens og SFO’ens personale har mange opgaver, og de skal have mulighed for at løse disse. Jeres børn er alle særlige, men der kan ikke tages særlige hensyn til alle de mange situationer, hvor jeres børn har aftaler uden for skoletiden. 

Læs mere om fritagelser her

Tilbage...

Seneste nyheder