Ferier og fridage


Ferier og fridage følger så vidt muligt den normale ferieplan for folkeskolen i området. Dog kan prøver og forestillinger forekomme i ferierne.

Fritagelse
Der kan kun tages ferie/fri udenfor de planlagte ferie/fridage, hvis det på forhånd er godkendt af skolelederen. I perioder med eksamen såvel danse-/balletevalueringer (eksaminer) som termins-/afgangsprøver, ekstra prøver og forestillinger, eller andet aktivitet, der kræver elevens tilstedeværelse er det ikke muligt at få fri.

9. kl. afgangselever har ikke mulighed for dispensation for fri- og feriedage i løbet af skoleåret pga. de mange produktionsdage og for at give dem mulighed for faglig fordybelse. 

Se også om Fritagelse her...

Tilbage...