Skolens bestyrelse

Bestyrelsessammensætning pr. 19. sep. 2017

Formand: Dorthe Lund Kaack, 
forælder, tlf. 41427179, email: dorthekaack@gmail.com
Næstformand: Lars Udsen, forælder, email: lus@post.dk
Medlem: Rikke Klokker Grønning, forælder
Medlem: Maria Arndal, forælder
Medlem: Nicolaj Fage-Lorenzen, forælder
1. suppleant: Charlotte Gøbel, forælder
2. suppleant: Rikke Jarlkvist, forælder
3. suppleant: Claus W. Joensen, forælder

Eksterne medlemmer: 
Jens Berthelsen, Forhenv. rektor på Odense Katedralskole
Claus Houden, Byrådsmedlem og Direktør H.C.Andersens Litteraturpris komite


Vedtægter og forretningsorden ses under Lovpligtig information

Referater m.m. fra bestyrelsen

Bestyrelseformand Dorthe Lund Kaack:
"Bestyrelsen er sammensat af 5 forældre og 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, desuden 2 suppleanter. Vi er en bestyrelse med ambitioner på skolens vegne, og vi trækker derfor ofte i arbejdstøjet for at understøtte og hjælpe ledelsen med at realisere vores mål.

Bestyrelsen vedtog i foråret 2015 en ny vision og mission for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense sammen med skolens ledelse. Dertil vedtog vi en række konkrete delmål som vi løbende arbejder strategisk med.

Hvert bestyrelsesår starter vi med at sætte et fokus for bestyrelsens arbejde det kommende skoleår. I lyset af dette fokus nedsættes bl.a. en række udvalg under bestyrelsen og en række interne arbejdsgrupper.

For at kunne bevare og udvikle vores helt unikke friskole, er vi også fremadrettet nødt til at løfte i flok. Kun sammen kan vi skabe en unik friskole, hvor dans og boglig uddannelse danser sammen."

Udvalg
Der nedsættes hvert skoleår en række udvalg under bestyrelsen. En repræsentant fra bestyrelsen vil være tovholder på de enjelte udvalg. Forældre melder sig til udvalgene på forældremødet eller ved at skrive til formanden.

I skoleåret 2017/18 er der nedsat følgende udvalg:

  • Forældrepræsentant udvalget
  • Skolegårdsmiljøudvalget
  • Vedligeholdelsesudvalget
  • Fondsudvalget


Efter generalforsamlingen og det første forældremøde afholder bestyrelsen et koordinerende startmøde for alle udvalg. Datoen ses på skolens kalender. Udvalgene afholder møder efter behov.

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes i 2017 den 19. september. Se også her...