Optagelsesforløb

Hvis du går videre, må du forvente kursusdage

Hvis du/dit barn, i forbindelse med optagelsesprøven, vurderes at have de fysiske og kropslige forudsætninger, vil du/dit barn blive bedt om at møde på kursus på udvalgte dage i de følgende uger, før den endelig udvælgelse. Disse kursusdage er obligatoriske og en forudsætning for den endelige udvælgelse. Disse dage kan ses her

Dette kursusforløb gælder også elever, der allerede går på skolen.

Du/I naturligvis nærmere information om i forbindelse med optagelsesprøven.

Kursusforløb
Hvis dit barn efter optagelsesprøven bliver tilbudt kursusforløb, beder vi jer forud for første kursusdag sørge for at have udfyldt og afleveret nedenstående dokumenter. De udfyldte dokumenter er en forudsætning for, at barnet kan deltage på kurset.

Samtykkeerklæring (word)
Samtykkeerklæring (pdf)
Social og faglig udtalelse (word)
Social og faglig udtalelse (pdf)

NB: Forældre til kommende 0. klasses-elever beder vi også om udfyldelse af nedenstående dokumenter:

Skoleparathedsvurdering (word)
Skoleparathedsvurdering (pdf)

Dokumenterne kan enten udfyldes i word eller pdf og derefter scannes og indsendes på mail til: post@kglteater-odense.dk, eller sendes på adressen: Det Kgl Teater Balletskolen Odense, Jernbanegade 20, 5000 Odense C.

Hvis barnet, efter endt kursusforløb, ikke tilbydes optagelse på skolen vil dokumenterne blive destrueret indenfor 3 måneder. 

Seneste nyheder

Fandt du det du søgte?