Dans og uddannelse danser sammen

Hvad er læseskolen - uddybende information, faglighed

  • Vi er en friskole med rod i den Grundtvig Koldske friskoletanke
  • Vi er en kulturinstitution, der danner og uddanner alsidige, kompetente og stærke dansere
  • Vi udvikler, udfordrer og styrker elevernes boglige kompetencer
  • Vi skaber værdi for omverdenen gennem faglig uddannelse og en nytænkende tilgang til dansekunst.

 


Læseskolen

Undervisning, emner, faglighed

Uddybende introduktion til Læseskolen

 

Relevant information

Lovpligtige dokumenter

Herunder finder du en lang række relevante informationer fra Læseskolen samt lovpligtige dokumenter fra skolen som helhed. 
Alfabetisk opstillet.
Du finder den fulde liste med informationer under Fakta samt under Lovpligtig information

Afgangsprøver
Se her...

Demokrati
Balletskolens tilgang til demokrati
Læs mere her...

EduLife
Se her...

Elevplaner
Se her...

Elevråd
Se mere her...

Entreprenørskab
Se mere her...

Evaluering på skoledelen
Se mere her...

Evalueringsform
Styrkehjulet som evalueringsform

Evaluering og demokrati
Læs mere her...

Ferie og fridage
Læs mere her...

Fordybelse og forståelse
Læs mere her...

Forældre
Læs mere her...
Forældresamarbejde læs også her...

Fritagelse
Læs mere her...

Karakterer
Se mere her...

Kommunikation
Vi kommunikerer med vores forældre via fredagsbreve og Edu-life.
Læs mere her...

Konfirmation
Læs mere her...

Livsoplysning
Etik en del af undervisningen... 
Læs mere her... 

Morgensamling
Morgensamling og -sang hver dag 8.15-8.30
Læs mere her...

Mål for undervisningen
Se mere her...

Omsorgsplan
Se den her...

Opfølgnings- og evalueringsplan
Gå til den her...

Projektopgaven 9. klasse
Se her...

Projektarbejde og projektopgave
Se her...

Samlæsning og klassedannelser
Læs mere her...

Samlæsning og undervisningsdifferentiering
Læs mere her...

Skole - hjemsamarbejde
Læs mere her...

Skolemælk
Læs mere her...

Skemaer - alle klasser
Se mere her...

Skyggeordning
Børnene sættes sammen i par
Læs mere her...

Sociale medier
Læs mere her...

Standpunktsark
Se her...

Studievejledning
Læs mere her...

Styrkehjulet som evalueringsform
Se her...
Forklaring
Se også under evalueringsform

Tandlæge
Læs mere her...

Tilsynserklæring
Tilsynserklæring for 2017

Trivselsundersøgelse
(Undervisningsmiljøvurdering/UMV 2016)
Balletskolen har lavet undersøgelse af eleverne med fokus på sundhed og trivsel. Trivselsmålingen gennemføres på baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Læs intro til resultaterne her...
Skema til trivselsundersøgelse
Resulater: 
Trivsel 0.-4. klasse
Trivsel 5.-9. klasse

Værdigrundlag
Læs mere her... 
Og se skolens Mission/Vision/Vision
Læs her...

Årsplaner
Se mere her...

Årsplaner - dans og ballet
Læs her 

Seneste nyheder