Introduktion til Læseskolen

Detaljeret introduktion til Læseskolen 

Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er en friskole med rod i den Grundtvig Koldske friskoletanke. Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er en skole, der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt læringsmiljø, hvor dans, dannelse og boglig uddannelse danser sammen.

Gennem undervisningen forberedes eleverne i grundskolen til et liv som professionelle scenekunstnere. Men allerede nu formidler de dansen: Det Kongelige Teater Balletskolen Odense optræder flere gange årligt med forestillinger og workshops og skaber glæde og unikke oplevelser for vores publikum. 

Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer folkeskolens målsætning om en længere og mere varieret skoledag. Det Kongelige Teater Balletskolen Odense har som friskole stor frihed i tilrettelæggelse af undervisningen. Det er derfor ikke et krav, at vi skal tilbyde folkeskolens obligatoriske fag og emner ved at tilbyde undervisning i for eksempel det samme antal timer, som er gældende for folkeskolen. Undervisningen planlægges efter værdier, pædagogik, arbejdsform, hold - og niveaudeling mm. Det er således ikke undervisningens tilrettelæggelse, men dens resultater, der skal stå mål med folkeskolens. Som friskole kan man vælge at følge folkeskolens Fælles mål.

Slutmål 
Det Kongelige Teater Balletskolen Odense har fastsat slutmål for de fagområder og fag som skolen tilbyder undervisning i, og som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. Års- og undervisningsplanerne udarbejdes for disse fagområder og emner. Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, beskrive på hvilke klasse- eller alderstrin, der arbejdes med de forskellige fagområder og emner, samt beskrive, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling.

Skolen fastsætter mål for undervisningen i dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, geografi, biologi, fysik/kemi og natur/teknologi på bestemte tidspunkter i det samlede undervisningsforløb (delmål).

Seneste nyheder