Evaluering / Eksamen

Der er evaluering/Eksamen hvert forår på Danselinjen

Hvert forår afholdes evaluering/eksamen på Danselinjen. Her viser eleverne deres kunnen for skolens faste fakultet samt eksterne censorer fra det ind og udland. 

Alle elever modtager efter evaluering/eksamen en karakter fra 7-trin skalaen samt en udtalelse.

Elever på Danselinjen fra 3.-9. klasse, skal hvert år bestå evalueringen/eksamen for at fortsætte på Danselinjen. 

Forsøgsordning i 3. og 4. klasse
Alle elever i 3. og 4. klasse modtager samlæst undervisning i klassisk ballet og moderne dans og evalueres derfor på lige vilkår indenfor klassisk ballet og moderne dans. Forsøgsordningen evalueres hvert forår. Elever i 4. klasse vil i forbindelse med den årlige evaluering blive vejledt til at fortsætte deres danseuddannelse på enten den klassiske Balletlinje eller den moderne Danselinje. 

Eleverne modtager coaching, karrierevejledning og rådgivning fra skolens faste fakultet i forbindelse med evalueringen/eksamen.

Hvis elevens tekniske niveau, kropslige forudsætninger samt lyst og engagement til dansen ikke har gennemgået den forventelige udvikling vil eleven ikke kunne fortsætte på skolens Danselinje.  

Alle elever og forældre vil løbende under skoleåret blive informeret om elevens elitære profil, om den tekniske udvikling, kropslige forudsætninger og engagement - lysten til dansen, således at eleven og forældre har kendskab til at fakultetet ser kunstneriske udfordringer inden evalueringen/eksamen afholdes. Denne udfordring kan betyde at eleven ikke kan fortsætten sin skolegang på Danselinjen.

To gange årligt afholdes der skolehjem samtale, hvor både det fag-faglige og det kunstneriske fakultet er repræsenteret, ved denne samtale vil alle elever repræsenteret. I forbindelse med samtalerne får eleven efter hver samtale udleveret et standpunktsark med en standpunktskarakter. 

Delkaraktererne skal ses som et værktøj til at differentiere, nuancere og optimere elevernes karrierevejledning.

Standpunkts-karaktererne gives som en samlet bedømmelse af elevens kompetencer, og hvor der vil være forskellig vægtning af kompetencer og udvikling heraf.

Tilbage til beskrivelse af Danselinjen...

Seneste nyheder